Administrativ 10 Mai 2024

Convocarea Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

În atenția membrilor Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

În data de 31 MAI 2024 va avea loc Conferința Teritorială Extraordinară a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș.

Pe  ordinea de zi a Conferinței teritoriale extraordinare a filialei Timiș vor figura următoarele puncte:

 • Alegerea a șapte membri în Consiliul Teritorial pe locurile rămase libere în urma alegerilor din data de 09 mai 2022;
 • Alegerea a șase membri, din care doi supleanți pentru Comisia de Disciplină pe locurile rămase libere în urma alegerilor din data de 09 mai 2022;
 • Alegerea a doi membri supleanți pentru Comisia de Cenzori pe locurile rămase libere în urma alegerilor din data de 09 mai 2022;
 • Regulament Filială;
 • Schimbare denumire filială;
 • Diverse.

Conferința Teritorială Extraordinară a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș din data de 31.05.2024, ce va avea loc la ARChA, Bulevardul Mihai Viteazu 1b, Timișoara, va avea următorul program:

În atașament găsiți:

 • Hotărâre CD OAR nr. 1827 din 12.12.2022 - ref. Organizare Conferință Teritorială Extraordinară a filialelor -Completare locuri neocupate foruri de conducere;
 • Hotarâre CT de stabilire a datei Conferinței Teritoriale Extraordinare nr.3 /22.02.2024;
 • Hotărârea CT Avizare Regulament filială nr.32 din 08.05.2024;
 • Hotărârea CT Schimbare denumire filială nr.33 din 08.05.2024;
 • Hotărârea CT de convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare nr. 34 din 08.05.2024;
 • Model cerere de înregistrare a candidaturii OAR Timiș;
 • Declarație de intenție;
 • Acord GDPR;
 • Programul Conferinței Teritoriale;
 • REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România.

Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor până la data de 24 mai 2024, în format electronic, și vor cuprinde:

(1)  tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;

(2) lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Teritorial al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;

(3) lista candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de Cenzori a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;

(4) lista candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de Disciplină a Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;

(5) Regulament de organizare și  funcționare filială;

(6) Schimbare denumire filială.

Candidaturile se vor depune la secretariatul filialei, Timișoara, Bld. Take Ionescu nr. 50-52,  corp B, etaj 1, camera B 1.2 (clădirea ISHO) program luni – vineri în intervalul orar 10:00 -16:00, pe e-mail: secretariat@oartimis.ro sau prin poștă/curier, până în data de 20 MAI 2024, ora 16:00, inclusiv data poștei.

Vă informăm că pentru prima convocare este necesară confirmarea participării membrilor filialei la lucrările conferinţei teritoriale extraordinare cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei conform art. 13 alin. 1 din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România.

Confirmarea se va face completând acest formular.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, a doua convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare se va ține în termen de cel puțin 7 zile de la data primei convocări, conform art. 13 alin. (2) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare al filialelor nr 1404/1 din 30 iunie 2018, în același loc, cu aceeași ordine de zi și program.  

*art.13 alin. 1 din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România „Conferinţa teritorială este legal constituită la prima convocare în prezenţa majorităţii simple a membrilor cu drept de vot ai filialei. Confirmarea participării membrilor filialei la lucrările conferinței teritoriale se va face cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței.” 

**Conform Art. 4. din HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAȚIONAL NR. 1827 DIN 12.12.2022, la a doua convocare, conferința teritorială va fi legal constituită cu numărul membrilor prezenți.


Noutăți similare