Prezentare generală

Informații generale

Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională, apolitică, cu personalitate juridică de drept privat, de interes public, cu patrimoniu și buget propriu, autonomă și independentă, având rolul de a reprezenta și ocroti la nivel național și internațional interesele profesiei de arhitect.

Prin activitatea membrilor săi, Ordinul Arhitecților din România are și misiunea de a promova în societate, arhitectura ca un act de cultură de interes public cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș s-a înființat potrivit Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, nr. 184 / 12 aprilie 2001.

Din Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș fac parte, obligatoriu, toți arhitecții și conductorii arhitecți cu drept de semnătură, și, la cerere, arhitecții și conductorii arhitecți fără drept de semnătură sau arhitecții stagiari din județele Timiș și Caraș-Severin.

Atribuțiile ordinului

OAR promovează calitatea produsului de arhitectură și urbanism, urmărește exercitarea competentă şi calificată a profesiei, cu respectarea codului deontologic al acesteia, propune reglementări legislative și normative specifice în vederea promovării acestora și reprezintă interesele membrilor săi în fața autorităților publice şi administrative, precum şi în organismele profesionale internaţionale.

OAR organizează accesul în profesie, adică îndrumă arhitecții stagiari și organizează sesiuni de acordare a dreptului de semnătură, întocmește și gestionează Tabloul Național al Arhitecților.