Proiect

Privește orașul

Prezentare generală

Dimensiunea umană și cea urbană reprezintă principalii vectori de modelare a spațiului unui oraș, iar buna interacțiune dintre cele două este esențială pentru un oraș sănătos. Pentru ca trăsăturile fizice ale unui oraș să influențeze pozitiv componenta umană și mentalul colectiv, este nevoie de o atentă calibrare a tuturor intervențiilor, de comunicare, negociere și colaborare între principalii actori urbani: societatea civilă, administrația și sectorul de afaceri.

Ceea ce se propune prin proiect este o arhitectură a acțiunii definită de o dorință de a fi proactiv, de a colabora, de a intra în dialog și de a relaționa, de a înțelege, până la urmă, harta completă și complexă a mediului construit. Privește orașul promovează interacțiunea dintre diferite entități, înainte de a vorbi despre intervenții concrete și propune un dialog în locul declarațiilor, colaborare în locul izolării, procese în locul evenimentelor punctuale.

2015

Privește Orașul a apărut în cadrul Anualei Timișorene de Arhitectură (a_ta 2015), cu intenția de a stârni interesul cetățenilor față de orașul lor și față de spațiul public în particular.

Fiind tema anualei timișorene de arhitectură a_ta 2015, Privește orașul a fost un îndemn de poziționare și de dialog, de implicare în procesul de colaborare a unui mediu urban sănătos.

Ediția din 2015 a adus în discuție trei teme majore printr-un concurs de fotografie, și anume: infrastructură, investiții și artă în spațiul public. Participanții au fost invitați să folosească cartolina #privește orașul pentru a încadra ceea ce îi interesa, considerând temele de mai sus.

2016

În 2016, Privește orașul a avut loc în cadrul bienalei timișorene de arhitectură- Beta. Tot în 2016, Privește orașul se intersectează și cu Traseul Spații vii din dosarul de candidatură cu care Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii.

În 2016 campania și-a propus să descopere poveștile ce compun orașul – oraș văzut ca sumă de amintiri, trăiri și proiecții, percepții personale și colective, ce împreună creează și definesc imaginea acestuia și a comunității sale - și să le prezinte, în mod transparent, tuturor.

Pornind de la o mică comunitate a celor de acord cu faptul că orașul ne privește, campania Privește orașul s-a adresat în primul rând comunității, fiind un apel către cetățeni de a împărți cu restul propria poveste despre oraș.

Poveștile au fost transmise prin intermediul paginii dedicate proiectului sau folosind una dintre cartolinele #privesteorasul.

Ambasadori:

Gabriel Amza, Ozana Apostol, Adriana Babeți, Teodora Borghoff, Dan Bugariu, Flaviu Cernescu, Horia Colibășanu, Alin Constantin ( Dj. K-lu ), Vlad Gaivoronschi, Alin Gavreliuc, Sorina Jecza, Liliana Mercioiu, Cristina Milici, Lucian Mircu, Roxana Pătrulescu, Victor Popovici, Bogdan Rata, Ioan Șandru Rohan, Ilie Sârbu.

Ilustratori:

Carine Arnakis, Dushky, Dan Ungureanu, Adina Șufană, Dana Catona, Răzvan Cornici, Sorina Vazelina, Livia Coloji, Super Smooth Studio, Ana Kun

2018

TRANSITE este primul proiect implementat de Filiala Timiș a Ordinului Arhitecților din România în contextul Capitalei Culturale Europene, iar din acest punct de vedere, focusul a fost asupra percepției arhitecturii de către publicul larg. Proiectul s-a concentrat pe Gara de Nord, un spațiu aparent lipsit de valoare arhitecturală, care pe deasupra are și o aură negativă destul de pronunțată.

Instalație arhitecturală temporară a fost rezultatul unui concurs adresat arhitecților și echipelor multidisciplinare din România, Serbia și Ungaria.

2019

În 2019, construind pe baza conceptului de proiect descris în Traseul Spațiu Vii, campania Privește orașul pornește de la premiza că spațiul public este o noțiune prea abstractă pentru a putea fi apropiată în mod cotidian de către locuitorii unui oraș și că acest fapt este unul dintre motivele pentru care spațiul public nu este asumat, îngrijit sau luat în stăpânire. Drept urmare, 5 spații publice din oraș au fost antropomorfizate în personaje cu trăsături umane (defecte, calități, trecut, viitor, credințe, speranțe, temeri etc), cu scopul de a produce o schimbare a modului în care locuitorii orașului se raportează la spațiul public.

2020

În 2020, Privește orașul devine un îndemn de a reconsidera relația cu spațiul public în contextul pandemiei COVID-19, printr-un concurs de fotografie, desfășurat în mediul online și promovat cu ajutorul unui nou personaj - mesager, care se alătură celorlalte 5 personaje apărute în campania Privește orașul 2019.

Concursul de fotografie Privește orașul a devenit un instrument de reconectare vizuală cu spațiile publice din Timișoara, așa cum au fost văzute de cei 137 de participanți.

Campania a continuat printr-o documentare fotografică a raportării la spațiul public în perioada de ridicare a unor restricții impuse de starea de urgență și odată cu ele și reîntoarcerea la spațiul public. Rezultatul a constat în trei eseuri fotografice realizate de: Ovidiu Micșa, Seba Tataru și Flavius Neamciuc.

Tot în 2020, Privește orașul a căpătat o formă fizică în Piața Sinaia - spațiu antropomorfizat în 2019. Instalația realizată de arhitectul Marius Cătălin Moga în colaborare cu Studio Circular a rezultat dintr-un proces în care a fost antrenat publicul larg, profesioniștii, grupurile civice și comunitatea locală în descoperirea și utilizarea mai bună a resurselor urbane disponibile. Instalația temporară a funcționat ca un cadru pentru diverse evenimente culturale organizate atât de instituțiile culturale proxime dar și de comunitatea din jur.

Personaje 2019 și 2020
Personaje 2019 și 2020

2021

Pentru anul 2021, programul a conținut trei mari acțiuni. A fost continuată traiectoria începută în 2020 prin activarea spațiului public din Piața Sinaia, ajungând la o fază de celebrare a spațiului prin evenimente publice și spectacole. Pe lângă aceasta, programul a dezvoltat alte două direcții: o intervenție arhitecturală în Piața 700 și o intervenție în unul dintre spațiile verzi, un spațiu public generic, fără o identitate clară, aflat între blocuri.

Intervenția din Piața 700 a fost rezultatul unui apel de idei. Concursul a căutat o soluție care să modifice percepția asupra Pieței 700 printr-o intervenție care să permită o interacțiune pozitivă cu spațiul și să provoace apropierea și repoziționarea utilizatorilor față de el. Proiectele participante au generat un scenariu de funcționare și antrenare a publicului larg. Totodată, concursul a generat contextul propice pentru dialog și colaborare între actorii urbani și administrația publică pe subiectul viitoarei reabilitări care privește Piața 700. Concursul a fost deschis pentru participanți din cele trei țări vecine: România, Serbia și Ungaria.

O altă acțiune importantă a programului a fost "The Pharmacie - Farmacia de cartier," o intervenție în unul dintre spațiile verzi aflate între blocuri, concepută de artista Suzanne Husky, proiect realizat în parteneriat cu Fundația Art Encounters, care a făcut parte din programul Bienalei Art Encounters 2021. Proiectul a presupus amenajarea unei grădini cu plante medicinale deschisă spre comunitate, iar Traseul Spațiilor Vii - Privește orașul s-a racordat la acesta, venind în completare cu o instalație arhitecturală care se subordonează și susține grădina, oferind un loc de stat și de relaxare pentru comunitatea din jur.

Instalație în Piața 700- proiect câștigător
Instalație în Piața 700- proiect câștigător

OAR Filiala Timiș prin echipa Beta

Oana Simionescu, Alexandra Maria Rigler, Lorena Brează, Simina Cuc, Nicoleta Postolache, Dariana Pau, Alexandra Trofin, Anca Teslevici


Noutăți