Administrativ 01 Aprilie 2024

Regulament în transparentizare

Document în dezbaterea membrilor Filialei Teritoriale Timiș a Ordinului Arhitecților din România

În urma ședinței Consiliului Teritorial din data de 22 februarie 2024 a fost stabilită data Conferinței Teritoriale Extraordinare la 31 mai 2024, prin urmare aveți la dispoziție 10 zile calendaristice pentru a formula propuneri și amendamente la Regulamentul Filialei.

În temeiul art. 17 din Regulamentul-Cadru nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, procedura de consultare se desfășoară astfel:

(1). Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente la documentele supuse votului, astfel:

a) documentele, în forma elaborată de grupul/grupurile de lucru, vor fi postate pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o dată stabilită de coordonatorul fiecărui grup de lucru, respectiv vicepreşedintele pe domeniu al filialei; documentele pot fi transmise şi prin corespondenţă electronică, la aceeaşi dată cu postarea pe site;

b) documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse consultării membrilor pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, într-o rubrică denumită "Transparenţă decizională. Documente în dezbaterea membrilor filialei", specificându-se data postării, caz în care durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul conferinţei teritoriale;

c) în intervalul de 10 zile calendaristice, oricare dintre membrii filialei va putea formula amendamente la documentele

supuse consultării.

(2). Amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept şi în fapt;

c) să fie trimise grupului/grupurilor de lucru care a/au elaborat documentele în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b);

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

Amendamente se vor transmite în scris către secretariatul Filialei Teritoriale Timiș a Ordinului Arhitecților din România, la adresa de e-mail: secretariat@oartimis.ro până la data de 12 aprilie 2024, inclusiv.


Noutăți similare