Concursuri 24 Noiembrie 2023

Verificarea administrativă a dosarelor de concurs înscrise pentru bursa anuală „Sabin Nicolae Dancu” ediția 2023

În urma verificării administrative a dosarelor de concurs predate, conform listei de predare atașate, s-au concluzionat următoarele:

01. Concurenta Iovănescu Simona-Iuliana a predat:
- cerere de înscriere corectă
- curriculum vitae complet
- descrierea proiectului: 5 pagini A4
- acord GDPR candidat Bursa Dancu

Toate filele de concurs sunt îndosariate și numerotate conform regulamentului.
Predarea s-a realizat la timp și este validă.


Noutăți similare