Administrativ 06 Iunie 2024

A doua convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș - 7 iunie 2024

În atenția membrilor Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș

În data de 07 iunie 2024, va avea loc a doua convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș.

Deoarece la prima convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare nu a fost întrunit cvorumul necesar ca aceasta să fie statutară, vă convocăm la a doua întrunire a acesteia în data de 07 iunie 2024 ora 16:00, la ARChA, Bulevardul Mihai Viteazu 1b, Timișoara.

Pentru prima convocare era necesară confirmarea participării membrilor filialei la lucrările conferinței teritoriale cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței, conform art.13 alin. (1) din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România.

Conform art. 4, din HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAȚIONAL NR.1827 din 12.12.2022, la a doua convocare, conferința teritorială va fi legal constituită cu numărul membrilor prezenți.

Pe  ordinea de zi a Conferinței Teritoriale Extraordinare a filialei Timiș vor figura următoarele puncte:

 • Alegerea a șapte membri în Consiliul Teritorial pe locurile rămase libere în urma alegerilor din data de 09 mai 2022;
 • Alegerea a șase membri, din care doi supleanți pentru Comisia de Disciplină pe locurile rămase libere în urma alegerilor din data de 09 mai 2022;
 • Alegerea a doi membri supleanți pentru Comisia de Cenzori pe locurile rămase libere în urma alegerilor din data de 09 mai 2022 (nu au fost depuse candidaturi);
 • Regulament Filială
 • Schimbare denumire filială
 • Diverse.

A doua convocare a Conferinței Teritoriale Extraordinare a Ordinului Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș din data de 07 iunie 2024, va avea loc la ARChA, Bulevardul Mihai Viteazu 1b, Timișoara, va avea următorul program:

În atașament găsiți documentele:

 • Hotărâre CD OAR nr. 1827 din 12.12.2022 - ref. Organizare Conferință Teritorială Extraordinară a filialelor - Completare locuri neocupate foruri de conducere;
 • Hotărârea CT de stabilire a datei Conferinței Teritoriale Extraordinare nr. 3 din 22.02.2024;
 • Hotărârea CT de Avizare Regulament filială nr. 32 din 08.05.2024;
 • Hotărârea CT de Schimbare denumire filială nr. 33 din 08.05.2024;
 • Hotărârea CT de convocarea a doua a Conferinței Teritoriale Extraordinare nr. 39 din 23.05.2024;
 • Programul Conferinței Teritoriale;
 • REGULAMENT - CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România;
 • (1) tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;
 • (2) lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Teritorial al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • (3) lista candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de Cenzori al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș - nu au fost depuse candidaturi;
 • (4) lista candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de Disciplină al Ordinului Arhitecților din România Filiala Timiș;
 • (5) Regulament de organizare și funcționare filială avizat de OARN prin Hot. 575 din 16.05.2024.

Sunt considerați participanți cu drept de vot toți membrii filialei cu plata cotizației la zi.


Noutăți similare