Noutăți 22 Septembrie 2023

Sesiunea de finanțare a ofertelor culturale și proiectelor editoriale din timbrul arhitecturii 2023

A fost demarată sesiunea de finanțare de anul acesta pentru proiecte culturale, editoriale și cu componentă pronunțată de cercetare. Depunerea aplicațiilor are loc în perioada 11 septembrie – 13 octombrie (ora 15:00) 2023.

IMPORTANT! În sesiunea curentă, dosarele de aplicație pentru toate categoriile de proiecte se vor depune prin completarea unui formular online pe care îl vom pune la dispoziție începând cu data de 11 septembrie.

Vă invităm să vă folosiți de următoarele resurse și instrumente pentru a aplica:

Calendarul sesiunii de finanțare pentru proiecte editoriale

 • 11 septembrie -13 octombrie (ora 15:00): depunerea dosarelor pentru finanțare;
 • 3-5 noiembrie: jurizarea proiectelor;
 • 8 noiembrie: anunțarea rezultatelor jurizării;
 • 9 noiembrie 2023 – 13 noiembrie (ora 17.00): depunerea contestațiilor;
 • 14 noiembrie – 15 noiembrie: analiza contestațiilor;
 • 16 noiembrie: trimiterea răspunsurilor către cei care au depus contestații;
 • 17 noiembrie: publicarea rezultatelor finale;
 • 17 noiembrie -17 decembrie: contractare proiecte editoriale.

Calendarul sesiunii de finanțare pentru proiecte culturale și cu componentă pronunțată de cercetare

 • 11 septembrie – 13 octombrie (ora 15:00): depunerea dosarelor pentru finanțare;
 • 10 noiembrie – 12 noiembrie: jurizarea proiectelor;
 • 15 noiembrie: anunțarea rezultatelor jurizării pe site-ul oar.archi;
 • 16 – 20 noiembrie (ora 17.00): depunerea contestațiilor;
 • 21 noiembrie – 22 noiembrie: analiza contestațiilor;
 • 23 noiembrie 2023: trimiterea răspunsurilor către cei care au depus contestații;
 • 24 noiembrie: publicarea rezultatelor finale pe site-ul oar.archi;
 • 24 noiembrie – 24 decembrie: contractarea proiectele culturale care au obținut finanțare.

Cine poate aplica?

Proiecte editoriale (cărți și reviste): 

 • filialele teritoriale ale Ordinului care, potrivit regulamentului de organizare, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • edituri constituite ca societăți comerciale;
 • organizații neguvernamentale sau societăți comerciale care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii.

Programe/proiecte culturale/acțiuni culturale (inclusiv școli de vară): 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, prin care se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecți sau de instituții publice de cultură ori educație pentru care se încheie un parteneriat între aceste instituții și o filiala teritorială; 
 • organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura; 
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura. 

Anuale/bienale de arhitectură: 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România. 

Itinerare de expoziții: 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, pentru expoziții proprii sau pentru expoziții inițiate de instituții publice de cultură sau educație; 
 • organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura; 
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura. 

Proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare:

 • forme de exercitare a profesiei de arhitect înființate conform legii 184/2001;
 • filiale teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România;
 • organizații neguvernamentale fără scop patrimonial;
 • instituții publice de cultură și instituții din domeniul educației de arhitectură.

Sume scoase la finanțare – sesiunea 2023

Pentru sesiunea de finanțări nerambursabile din timbrul arhitecturii de anul acesta, suma pentru finanțarea proiectelor editoriale este de 1.250.000 lei, din care:

 • 750.000 lei pentru cărți;
 • 500.000 lei pentru reviste.

Pentru sesiunea 2023, suma scoasă la finanțare pentru oferte culturale este de 4.825.000 lei din care:

 • 900.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de filialele teritoriale ale Ordinului,
 • 1.000.000 lei pentru anuale/bienale de arhitectură inițiate și desfășurate de filialele teritoriale ale Ordinului,
 • 1.400.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de organizații neguvernamentale, operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate,
 • 150.000 lei pentru itinerări de expoziții 
 • 625.000 lei pentru școli de vară
 • 750.000 lei pentru proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare.

Din suma alocată pentru categoria „Școli de vară”, 125.000 reprezintă o finanțare din partea Fundației Prințul de Wales, care continuă astfel, pentru al cincilea an consecutiv, un parteneriat cu OAR menit să încurajeze consolidarea unei educații și a unei formări multidisciplinare care să abordeze problemele complexe ale conservării, restaurării și promovării mediului construit istoric.

Suma pentru finanțarea proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare este de 750.000 lei.

Sesiunea de finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii pentru anul 2023 este cea de-a 18-a sesiune de acest tip organizată de Ordinul Arhitecților din România. Timbrul arhitecturii, ca și celelalte timbre culturale, reprezintă una dintre sursele de finanțare stabile și longevive ale sectorului cultural din România. Prin intermediul său, organizația noastră încurajează și susține acele inițiative născute în societatea civilă sau în interiorul profesiei care contribuie la afirmarea dimensiunii culturale a arhitecturii și care, în ritm propriu, prin mijloace diferite și cu perspective care adeseori nu se suprapun, ci se completează, dovedesc că arhitectura este un act de cultură de interes public.


Noutăți similare